Iva čarape facebook ikona
Ikona telefona

+385 1 332 5427

Ikona email

info@ivacarape.hr

Iva Čarape logo

OPĆI UVJETI

Općenito

Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na Internetskoj stranici ivacarape.hr. Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik stranice ivacarape.hr potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i uvjetima kupnje. Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

Smatra se, da se narudžbom i u cijelosti prihvaćaju Opći uvjeti poslovanja i uvjeti kupnje. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Nositelj svih prava na Internet stranici ivacarape.hr je Krešimir Poljak, vlasnik obrta za pletenje čarapa, dovršavanje tekstila i trgovinu na malo “IVA”, Brezje, I Siget 17, Sveta Nedelja.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice ivacarape.hr. Korištenjem Internetske stranice Korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice ivacarape.hr u skladu s njima. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te iste redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.

Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Pojam Prodavatelj odnosi se dakle na: Krešimir Poljak, OIB: 43538837919, Brezje, I Siget 17, Sveta Nedelja, vlasnik Obrta za pletenje čarapa, dovršavanje tekstila i trgovinu na malo “IVA”, Brezje, I Siget 17, Sveta Nedelja, Telefon: 01/ 3325-427, 098/274-375 E-mail: info@ivacarape.hr, www: ivacarape.hr (u daljnjem tekstu: Prodavatelj).

Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi .

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja te prihvaća da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske stranice ivacarape.hr. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja Internetske stranice ivacarape.hr pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na ivacarape.hr.

Korištenje Internetske stranice ivacarape.hr isključivo je na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranic ivacarape.hr uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje ivacarape.hr internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Internetske stranice ivacarape.hr.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na ivacarape.hr Internetskoj stranici. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške Prodavatelj ne odgovara.

Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).

Informacije o Prodavatelju:

Krešimir Poljak, vlasnik

Obrt za pletenje čarapa, dovršavanje tekstila i trgovinu na malo “IVA”

Sjedište: Brezje, I Siget 17, Sveta Nedelja

Email: info@ivacarape.hr

Telefon: 01/ 3325-427, 098/274-375

IBAN: HR2924840081104845444 kod Raifeissenbank d.d.

Društvo je upisano u Obrtni registar Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Republika Hrvatska, broj reg. uloška: 3136, broj obrtnice: 01030603136

MBO: 92553931

OIB: 43538837919

ZNAČENJE IZRAZA NAVEDENIH U OVIM OPĆIM UVJETIMA:

Prodavatelj – Krešimir Poljak, vlasnik obrta za pletenje čarapa, dovršavanje tekstila i trgovinu na malo “IVA”, Brezje, I Siget 17, Sveta Nedelja, Hrvatska, OIB: 43538837919, obrt upisan u Obrtni registar Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Republika Hrvatska, broj reg. uloška: 3136, broj obrtnice: 01030603136

ivacarape.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja.

Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.

Korisnik ivacarape.hr – svaka osoba koja web stranicu „ivacarape.hr” koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenje ivacarape.hr – pristup stranici ivacarape.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovine.

Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem ivacarape.hr

Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na ivacarape.hr, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

Načini plaćanja

Plaćanje na internetskoj stranici ivacarape.hr vrši se u kunama. Cijene su maloprodajne, izražene u kunama i u njima je sadržan pripadajući PDV. Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu visoko je kontrolirani proces no unos cijena zahtjeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške. Sve navedene cijene vrijede za kupovinu online.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na ivacarape.hr. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Prodavatelja za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Prodavatelja, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem web trgovine Prodavatelja uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina, telefona s ljudskim posredovanjem.

Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca bit će dostavljena potvrda o provedenoj narudžbi.

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na ivacarape.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni.

Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu” klikom na link „Košarica”. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

U „košarici” se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Plaćanje”, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Brza narudžba” na kojoj je potrebno unijeti podatke relevantne za isporuku proizvoda poput adrese dostave, odabrati način plaćanja (kartično plaćanje ili plaćanje pouzećem). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička ili pravna osoba. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.

Po izvršenju prethodno navedenih koraka web trgovine i odabirom „Naručite” na stranici „Brza narudžba”, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe”, a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o slanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.

NAČINI PLAĆANJA:

Naručene proizvode Kupac može platiti na sljedeće načine:

Net-banking
Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda od dostavne službe
Kreditnom karticom
Net-banking
Ako je Kupac odabrao plaćanje net-bankingom na njegovu e-mail adresu bit će poslana potvrda narudžbe. Djelatnici Prodavatelja kontaktirat će Kupca po potrebi.

Ako se plaćanje proizvoda vrši putem net-bankinga korisnik na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke:

Primatelj: Krešimir Poljak, Brezje, I Siget 17, Sveta Nedelja
IBAN: HR2924840081104845444
BIC/SWIFT: RZBHHR2X
Adresa primatelja: Brezje, I Siget 17, Sveta Nedelja
Banka: Raifeissenbank d.d.
Adresa banke: Petrinjska 59, 10000 Zagreb
Opis plaćanja: Iva Čarape + broj Vaše narudžbe

Po zaprimljenoj uplati poslat ćemo naručene proizvode. Naručeni proizvodi se dostavljaju kupcu u skladu s uvjetima dostave.

U slučaju plaćanja net-bankingom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

2. Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača

Plaćanje pouzećem omogućuje Kupcu da narudžbe podmiri prilikom same dostave na navedenu adresu, odnosno tek kada proizvod vidi pred sobom. Plaćanje pouzećem vrši se isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

U slučaju plaćanja pouzećem troškovi platnog prometa dostavljačke službe koje kupac plaća, prilikom preuzimanja robe,predstavljaju isključivo troškove dostavljačke službe koje je kupac dužan platiti dostavljaču i koji nisu uključeni u cijenu proizvoda.

3. Plaćanje kreditnom karticom

Kao način plaćanja možete odabrati sljedeće kartice: Visa i Mastercard

Da bi se smanjio rizik neovlaštenog pristupa, vaši će podaci o kreditnoj kartici biti kodirani. Nakon što primimo vašu narudžbu, tražimo prethodnu autorizaciju na kartici kako bi se osiguralo da postoji dovoljno sredstava za dovršetak transakcije. Skidanje novčanih sredstava sa kartice izvršit će se u trenutku kada vaša narudžba napusti naše skladište.

Kada kliknete na „Potvrdi uplatu”, potvrđujete da je kreditna kartica vaša.

Kreditne su kartice podložne provjeri i odobrenju od strane subjekta koji ju je izdao. Ako subjekt ne odobrava isplatu, nećemo biti odgovorni za bilo kakvo kašnjenje ili neuspjeh dostave i nećemo biti u mogućnosti zaključiti bilo kakav ugovor s vama.

Iako poslujemo u lokalnoj valuti i ne naplaćujemo dodatne naknade ni nadoplate, u slučaju međunarodne transakcije vaša vam banka može naplatiti dodatne naknade zbog valutne razmjene u EUR po stopi banke.

Stoga, ako bi se iznosi dugovanja/potraživanja na vašoj kreditnoj kartici razlikovali od prikazane cijene na kraju postupka kupnje/potvrđenog iznosa koji će biti vraćen, obratite se svojoj banci za dodatne informacije o troškovima banaka ili razmjenama valuta vezanih za takve transakcije.

Iva Čarape logo

1. Siget 17
Brezje, 10431, Sv. Nedelja
Hrvatska
vl. Krešimir Poljak
Mob: +385 98 274 375

Ostalo

Pravila privatnosti

Uvjeti korištenja

Naši proizvodi

Unisex čarape

Medicinske čarape

Dječje čarape

Ženske čarape

Muške Čarape

Design & Hosting: PLAVI PIXEL – Copyright © 2019. Iva Čarape